Skip to main content

Jognyilatkozat

Az ezen a weboldalon található szövegformátumú és multimédiás információk, úgymint szövegek, rajzok, grafikák, emblémák, képek, audio- és videoanyagok, fényképek, szoftverek és technológiai leírások a szerzői jogok terén alkalmazandó nemzeti és nemzetközi szabályozás hatálya alá esnek.

A TomorrowGuide által létrehozott szövegformátumú adatok és multimédiás elemek a www.tomorrowguide.com szerzői, illetve jogutódjaik kizárólagos tulajdonát képezik. E szerzői jogok viselői lemondanak arról, hogy nevük vagy bármely egyéb utalás feltüntetésre kerüljön az ezen weboldal számára általuk szolgáltatott elemeken.

A Felhasználó kötelezettséget vállal, hogy nem távolítja el és nem módosítja a szerző vagy a forrás megjelölésére szolgáló kötelező hivatkozásokat, és nem szegi meg a dokumentumok és a multimédiás elemek védelmét célzó, például a nyomtatás vagy a letöltés korlátozására, valamint a látható vagy láthatatlan megjelölésekre vonatkozó technikai előírásokat. Ezek bármely megsértése polgári peres eljárás indítását és büntetőjogi felelősségre vonást vonhat maga után. (l. még ÁSzF 10. pontja)

Amit a TomorrowGuide engedélyez: Használhatja tartalmainkat képzési vagy tudományos célokra, szemléltető anyagként a forrás megjelölésével, a másolás célja azonban nem lehet kereskedelmi haszonszerzés. Idézhet tartalmainkból és az általunk megjelentetett cikkekből kritika kifejtése, tanulmány, szakdolgozat, recenzió, összefoglalás érdekében, a szükséges hivatkozásokkal, forrásmegjelöléssel. Az idézés célja nem lehet kereskedelmi haszonszerzés.

A TomorrowGuide is igyekszik megfelelni a nemzetközi előírásoknak, és ahol szükséges, megjelöli a forrásokat. Az alapos kutatások ellenére lehetséges, hogy a TomorrowGuide-nak nem állt módjában a weboldalon szereplő szövegek egyes szerzőinek vagy jogutódjainak azonosítása. Ha Ön ilyen jogokat élvez, vagy ilyen szerzőt azonosítani tud, vagy tévedésünk esetében kérjük, illetve ha a nevezett jogbirtokosok azonosságát vagy egy bizonyos elem felhasználási feltételeit illetően kétségek merülnek fel, szíveskedjen felvenni a kapcsolatot velünk az email címünkön: info@tomorrowguide.com

A ©TomorrowGuide, a ©TomorrowBooks, ©TomorrowHealth nevek, illetve logóik a TomorrowGuide Bt. előzetes írásbeli beleegyezése nélkül nem használhatók fel.