Skip to main content

Kerry Kelly Novick és Jack Novick több mint ötven éve dolgozik gyermekekkel, családokkal, felnőttekkel. Pszichoanalitikusok és gyermekpszichológusok, szakkönyveik és szakcikkeik mellett közérthetően igyekeznek átadni tudásukat a szülőknek is.

Kollégáikkal és barátaikkal közösen 1994-ben létrehozták az Allen Creek Óvodát egyfajta modellintézményként, hogy pontosan megfigyelhessék, mi szükséges ahhoz, hogy a gyermekek a közösség magabiztos, eredményes, együttműködő, vidám és kreatív tagjává váljanak. Ebben a nonprofit óvodában sok szinten dolgoznak az érzelmi készségek kialakulásának folyamatos támogatásával. A szülők rendszeresen beszélgetőcsoportokon vesznek részt, illetve a személyzet számára is rendszeres megbeszéléseket tartanak, melyek keretében végiggondolhatnak életkori sajátosságokat, helyzeteket, módszereket, s ezek hatékonyságát is követhetik.

Az Allen Creek Óvoda és más intézmények a Pszichoanalitikus Tanintézmények Szövetségéből (APS) különféle ismeretterjesztő, konzultációs programokat kínálnak bölcsődék és óvodák számára. A könyvben rengeteg példát ebből a munkából merítettek a szerzők. Az APS nemzetközi nonprofit szervezet, amely elkötelezett amellett, hogy olyan tanintézményeket hozzon létre, amelyek integrálják a modern pszichoanalitikus fejlődéselméleteket, és bevezetik a legjobb gyakorlatokat a kisgyermekkori oktatásba. „Az Allen Creek és más APS-tanintézményekben rendszeresen szerveznek találkozókat a közösség számára előadásokkal és beszélgetésekkel a gyermekfejlesztés és a szülőség témái kapcsán. A forma változó, de a közös cél a tudatos gyermeknevelés elősegítése. A közös alapfeltevés az, hogy a szülők óriási változáson mehetnek át, ha reflektálnak önmagukra, átgondolják reakcióikat, értékeiket és döntéseiket, és rájönnek, hogy meleg, szeretetteljes részvételük a gyermekük növekedésének fokozását elősegítő rendszer” (l. a 70. sz. jegyzetet a könyvben). Az Allen Creek Óvoda hosszú évek óta rendszeres konzultációt kínál a területi óvodáknak és bölcsődéknek is, főként ismeretterjesztő előadásokat a kora gyermekkori fejlődésről (ECO – Early Childhood Outreach program) és a kora gyermekkori fejlesztés tárgykörében (ECTI – Early Childhood Training Initiative program). E hatékony közösségi erőfeszítések segítségével kidolgozták a fokozatos értékelési és beavatkozási modellt (Graduated Intervention Program, GrIP).

Az Allen Creek Óvodában és más hasonló intézményekben a szülők és alkalmazottak kölcsönösen támogatják egymást az érzelmi izomzat (érzelmi készségek) építésében. Erőfeszítéseik nyomán sok olyan problémára derült fény, amelyekkel minden szülő szembesül. A szerzők azért írták Érzelmi izomzat című könyvüket, hogy ezeket a tapasztalatokat más szülők is kamatoztathassák.
További részletekért az Allen Creek Óvodáról kérjük, látogasson el a www.allencreek.org honlapra.