Skip to main content

Az érzelmek szisztematikus feltérképezése és fejlesztése nehezen megragadható terület, noha a pszichológus szakemberek egyre kiemeltebb jelentőséget tulajdonítanak a lelki és kapcsolati problémák hátterében meghúzódó érzelmi szabályozás zavarának. A Novick (életrajz) házaspár elmélete hiánypótló a témában, kutatásokra és tapasztalatokra alapozva írják le a fontos érzelmi készségek (összeségében az érzelmi izomzat) fejlődéspszichológiai kialakulását, relevanciáját, és mindezt kapcsolatainkban elhelyezve. Megmutatják azt is, hogyan segíthetjük kialakulásukat és erősödésüket.

A könyv különlegessége, hogy egyszerre szól laikus szülőkhöz és segítő szakemberekhez: pedagógusokhoz, pszichológusokhoz, tanácsadókhoz is. A szerzők egyik titka, hogy a pszichoanalitikus fogalmakat a szülők és pedagógusok számára segítő kifejezésekké alakítják, a felettes én fogalma helyett például az Erna Furnan által kidolgozott belső segítő kifejezést használják. A laikus olvasók számára így jobban megragadhatóvá válik ez a belső fejlődési lépcső, illetve a gyermekeknek is kézzelfoghatóbban tudnak megfogalmazni egy-egy fontos jelenséget. A könyv emellett fontos alapfogalmakat és alapelveket vezet be, amelyek segítik az érzelmi készségek megalapozását. Jó példa erre a fizikai szeparáció és a lelki különállóság megkülönböztetése. A szülőknek már első pillanattól fontos figyelmet fordítaniuk arra, hogy képesek legyenek gyermeküket különálló személyiségként érzékelni, ami − ahogy a példák illusztrálják − nem is annyira magától értődő, időnként még a szakemberek sincsenek tisztában e különbségtétel fontosságával a gyermek fejlődésében.

Rendkívül érzékletesen mutatják be azt is, miként érdemes más fontos elveket alkalmazni a nevelés során – ilyen például a fokozatosság elve a változások bevezetésében, vagy a nagyobb lépések kisebb lépésekre bontása. Nem utolsósorban életkori sajátosságokkal kapcsolatos elveket is alkalmaznak, például megmutatják, ahogyan a túl nagy érzések kezelését kisgyermekkorban együtt töltött idővel segíthetjük, míg egy nagyobb gyermeket már biztathatunk a megtanult készségek önálló alkalmazására.

A könyv alapkoncepciójának része az is, hogy évről évre vezeti végig az olvasót születéstől az óvodáskor végéig, számos közérthető és kézzelfogható fejlődéslélektani támpontot ad, különösen az érzelmi készségek és érzelmi szabályozás, valamint a kapcsolódás−együttműködés mentén, illetve megvilágít bizonyos mozgatórugókat kapcsolatainkban. A pedagógusoknak és segítő szakembereknek segít megérteni a gyermekekben és szülőkben zajló érzelmi folyamatokat, de életkori támpontokat is bőven kapnak.
A könyv egyik legnagyobb erénye, hogy a benne szereplő példák, amelyek különféle élethelyzetekben lévő családok eseteit mutatják be, valódi esetek. Ezt a gyakorlati anyagot a szerzők saját praxisukból és különféle mintaintézményekből (óvoda), legfőképpen az általuk alapított Allen Creek Óvodából (óvoda), valamint a hozzá kapcsolódó csoportokból merítették, melyek fő célja a tudatos, reflektív szülőség kialakítása.
Egyedülálló szülők és házaspárok, örökbefogadó, sokat dolgozó vagy otthon maradó, különféle társadalmi hátterű vagy eltérő nemzetiségű szülők, illetve bevándorló családok esetei szerepelnek a könyv lapjain − a szerzők ügyeltek arra, hogy az életből vett számos példán keresztül sokan magunkra ismerhessenek. A szülők által megfogalmazott kérdések, kétségek, problémák és meglátások nincsennek átgyúrva, átfogalmazva, szinte végigélhetjük a szülőkkel dilemmáik, problémáik felvetését és a válaszok megtalálását. Ez a megjelenítés szándékos: egyrészt átélhetjük, mennyire mindennapiak ezek a problémák és hibázások, másrészt a szerzőpáros leginkább a folyamatot szeretné megmutatni és tanítani, ahogyan a szülők dolgozhatnak a kapcsolataikban felmerülő kérdéseikkel és problémáikkal, így tudatosabb emberré, tudatosabb szülővé válhatnak. A könyv emellett azt is bemutatja, ahogy a szülők mellett lévő segítő szakemberek (pedagógusok, tanácsadók) támogatást és mintát nyújtanak, és közvetve vagy közvetlenül maguk is formálják a gyermekeket. Fontos támpontokat ad a könyv azzal is, hogy megosztja az említett intézményekben szülők−nevelők−tanácsadók által kidolgozott technikákat is, amelyeket a gyakorló szülők, pedagógusok és tanácsadók maguk is megpróbálhatnak alkalmazni. Ilyen például a teljes kör biztosításának technikája az osztozkodás körül tipegőkorban, ami a szerzők szerint számos helyzetben sikeresnek bizonyult. De ilyen a felelősségi körök szétválasztásának három kosár-technikája is, amely szórakoztató formában segíti ennek az alapvetően nehéz és gyakran harcokhoz is vezető problémának a megoldását.

A könyv elévülhetetlen erénye, hogy a gyermekekkel és szüleikkel foglalkozó szakemberek is pótolhatatlan támpontokat kapnak a problémák megértéséhez. Ez segíti őket abban, hogy jobban értsék a gyermekeket és szüleiket akár a közösségben, akár a családban felmerülő problémák kapcsán. A könyvet olvasó szakembereket a felsoroltakon kívül a szülők mellett megjelenített pedagógusok és tanácsadók példája is segítheti abban, hogy milyen attitűddel közelíthetnek meg egy-egy témát, hogyan érdemes kérdezniük, beszélgetniük, illetve hogyan nyújthatnak segítő, támogató vagy terápiás intervenciót ebben a szemléletben.

A szerzők reálisan ítélik meg saját elméletüket is: leírnak példákat, amelyekben vagy a koncepció korlátait szemléltetik, vagy azt, hogy mikor fontos terápiás segítség kérése a mélyebb megértés és átdolgozás érdekében – hiszen vannak esetek, amikor a könyv s a benne elénk tárt szemlélet nem helyettesítheti a terápiás megoldást.

Campos Anna